שלום ספארי

שלום ספארי


Gallery Description

(עם ע. הלל) מסדה. רמת גן. 1980