פרחי הגליל

פרחי הגליל


Gallery Description

ציירה ברכה לוי אביגד; יחד עם ז. ברלינגר וצ. זילברשטין. מח' החינוך של עירית חיפה. 1966