עת לנדוד ועת לדגור

עת לנדוד ועת לדגור


Gallery Description

(עם י. לבנה – צילם). מסדה. רמת גן. 1977