הרים הגבוהים ליעלים

הרים הגבוהים ליעלים


Gallery Description

(עם יורם יום טוב)

דן פרי. תל אביב

2019