בארץ אהבתי

בארץ אהבתי


Gallery Description

מסדה. רמת גן. 1998