רשימות ומאמרים

מאמרים מקוונים

2015. שפתותיו שושנים. כלנית 2. http://www.kalanit.org.il/?p=2936
2015. זה הסתיו – הרהורים על עונות השנה בארץ בעקבות הפריחה הסתווית. כלנית 2 http://www.kalanit.org.il/?p=4990
2017. עטרת קוצים וזר פרחים בחיי ישוע: פרחים וצמחים במסורת ובאמנות הנוצרית – בין השושן לשושנת יריחו. כלנית 4 http://www.kalanit.org.il/jesus-flowers/
2018. על יערות אלון התבור ברמת מנשה ובשרון. כלנית 5: http://www.kalanit.org.il/quercus-ithaburensis-paz/

רשימות ומאמרים

1963. שמורות טבע בישראל. טבע וארץ ו' (1): 23-19.1967. "המסרק" – דיוקנה של שמורה. טו"א ט' (2): 105-102.
1968. שמורות טבע בישראל. טו"א י' (4): 266-264.
1969. דיוקנה של שמורה: שמורת החולה. טו"א י"א (2): 65-60.
1972. (עם א. וירצבורגר). שמורת נחל עיון. סלעית (למבוגרים) א' (1): 9-5.
1972. שמירת טבע ושמורות טבע. סלעית (למבוגרים) א' (1): 20-19.
1972. עופות מול פורט סעיד. סלעית (למבוגרים) א' (3): 133-132.
1972. יובל ה – 100 לילוסטון. סלעית (למבוגרים) א' (4): 188-185.
1973. כרמל או כרמלט? (מצפה). טבע וארץ ט"ו (3): 115.
1973. עינות צוקים – הנמוכה בשמורות תבל. טו"א ט"ו (5): 220-216.
1973. שמורת החולה אצל זהרוני ע. (עורכת) "נופים ואתרים": 89-84. ההוצאה לאור – משרד הבטחון.
1973. "המסרק" ב"נופים ואתרים": 197-196. ההוצאה לאור – משרד הבטחון.
1973. (עם א. וירצבורגר). נחל עיון. ב"נופים ואתרים": 77-74. ההוצאה לאור – משרד הבטחון.
1973. צייד חיות בר והגנתן (מצפה). טו"א ט"ו (6): 263.
1974. החי בסיני. האנציקלופדיה העברית כ"ה: 958 – 959.
1974. שמורות טבע בישראל. אצל בן ישראל, א. (עורך) נופים באצנו. מכון הנריאטה סולד.
1975. שיקום שמורת החולה. שמירת הטבע בישראל 1: 116 – 206.
1975. ערכי טבע מוגנים (מצפה). טו"א י"ז: 60-59.
1975. תהיינה שמורות טבע גדולות בנגב. טו"א י"ז (5): 212-211.
1975. שמורות טבע וגנים לאומיים. האנציקלופדיה לחקלאות ג': 484 – 487.
1975. (עם י. פארן). סכום נדידת עופות מים בצפון סיני. הוצאת ר.ש.ט.
1975. (עם ש. זוארץ). דגירת אנפות בישראל ומושבותיהן. בשמירת טבע בישראל 1: 94-43.
1976. יחודו של הנגב ויעודן של שמורות הטבע (מצפה). טו"א י"ח (3): 100-99.
1977. חיות הבר – החוליה החדשה ביותר בנוף (מצפה). טו"א י"ט (2): 52-51.
1977. גם חיות רוצות לחיות. שבוע שמירת הטבע. הוצאת ר.ש.ט.
1977. גם חיות רוצות לחיות. קצין חינוך ראשי צה"ל/המדור לידיעת הארץ.
1977. האם דרוש רכבל למונטפור? (מצפה). טו"א כ"א (1): 4-3.
1977. (עם ה. מנדלסון). קטל הדורסים בעמק החולה. טו"א י"ט (2): 61-59.
1977. (עם אילני, ג. וא. צאן). חי בר. הוצאת חי בר.
1978. שמורת הדן – "גן עדן של מטה". טו"א כ"א (1): 19-13.
1978. צבא הגנה לטבע. הוצאת ח.ל.ט וקצין חינוך ראשי, צה"ל.
1979. החי בנגב. אצל שמואלי א. וי. גרדוס (עורכים) ארץ הנגב א': 177 – 200.
1979. שמורות טבע בנגב. אצל שמואלי א. וי. גרדוס (עורכים) ארץ הנגב ב': 783 – 788.
1979. החי בשרון. מדריך ישראל ו': 15-12.
1979. החי בנגב. מדריך ישראל ח': 24-20.
1979. שמורות טבע בנגב. קרדום 7: 26-19.
1980. מאה שנות נסיגה ותמורות בעולם החי. התקופות הגדולות של א"י 5: 205 – 214. רביבים וספריית מעריב.
1980. הצומח הטבעי של א"י בשלהי התקופה הע'ותמנית. טו"א כ"ב (2): 50-48.
1980. עולם החי של א"י בשלהי התקופה הע'ותמנית. טו"א כ"ב (4): 150-146.
1980. תיבת נח של ארץ ישראל. במחנה: דרך ארץ 53.
1981. שמורות טבע ופרקים לאומיים. האינצקלופדיה העברית ל"ב: 66-59.
1981. אלף נופים וצבע. במחנה: דרך ארץ 63.
1982. ניקיון הכפיים של עושי הפחמים. טבע וארץ כ"ד (3): 131.
1982. (עם נאמן ג. וא. ארבל). נופי הצומח בלבנון. קרדום 27-26: 79-67.
1982. (עם א. ארבל). החי בלבנון. קרדום 27-26: 86-80.
1983. חי בר בכרמל. טבע וארץ כ"ה (3): 18 – 21.
1983. הצופית – דיוקנה של ציפור. צופית 1: 12-9.
1984. איך לנדוד בלי להתאמץ. סלעית י"ב (5): 20-18.
1984. בעלי חיים באזור סרטבה. אצל רוזנפלד מ. (עורך) קרן סרטבה ומדבר שומרון: 28-19. הוצאת החברה להגנת הטבע.
1985. אביב בהר הנגב. במחנה: דרך ארץ 171.
1985. פסלים נוטפים. אצל זהרוני ע. (עורכת). דרך ארץ – אדם ונוף: 149-144.
1985. שמורת החולה – דיוקנה של ביצה. אצל זהרוני ע. (עורכת). דרך ארץ – אדם ונוף: 187-182.
1985. פרחי קיץ. אצל זהרוני ע. (עורכת). דרך ארץ – אדם ונוף: 247-244.
1986. השמורה בחולה. מורשת דרך 14: 12-7.
1987. השמורה בחולה – מהדורת כיס בכריכה רכה של אגם וביצה. ארץ היעל א' (1): 19-6.
1987. "ויגז שלווים מן הים" – נס חד פעמי או אירוע שגרתי? טו"א כ"ט (8): 11-8.
1988. עין גדי. ארץ היעל א' (4): 13-6.
1988. החסידה עם מקל הנדודים. טו"א ל' (5): 22-16.
1988. חמש דקות מנתניה. במחנה: דרך ארץ 376.
1988. האם השושן צחור? טבע וארץ ל' (8): 22-17; (9): 19-14.
1988. הרואה הדס בחלום. טו"א ל"א (1): 17-14.
1989. ימים ראשונים – כל ההתחלות. ארץ היעל ג'(1): 39-42.
1991. בזכות האביב ולמען הסתיו. טו"א ל"ג (3): 35-32.
1991. הסתגלות בעלי חיים לתנאי מדבר. אצל משל ז. (עורך). הר הנגב: 144-111. ההוצאה לאור משרד הביטחון.
1991. תיאורים וצילומים של בעלי חיים אופייניים. אצל משל ז. (עורך). הר הנגב: 144-11. ההוצאה לאור משרד הביטחון.
1991. לא כ לכך מדליק… ארץ היעל ה' (2):4
1991. מיהו מלך הביצה? ארץ היעל ה' (3): 4.
1992. ארץ צבי המדבר. ארץ היעל ה' (4): 4.
1992. היה היו דובים. טו"א 250: 25-21.
1992. שלושת הרגלים להר גיורא. טו"א 252: 14-12.
1992. (עם ה. גורוחובסקי). פרחים וקוצים בחיי ישו. ארץ היעל 23: 70-67.
1993. עופות. האנציקלופדיה העברית כרך שישי (1): 325-319.
1993. החי והצומח בפארק השרון. אריאל 96-95: 224-213.
1993. נחל אלכסנדר. אריאל 96-95: 230-225.
1994. כך זה התחיל. טו"א 264: 230-225.
1994. כך זה התחיל. ידיעון רשות שמורות הטבע 48: 25-21.
1994. הם יורים גם בקורמורנים. ארץ וטבע 267: 21-19; 67-66.
1995. מוצא המינים; גלפגוס. טבע הדברים 9: 37-4.
1996. כלב הים הנזירי. ארץ וטבע י' (4): 21-18; 55.
1997. היה היה יער. טבע הדברים: 20: 87-107.
1997. שקנאים בשמי ישראל. טבע הדברים 23: 69-34.
1997. שמורת עין גדי על שפת ים המוות (חלק א'). טבע הדברים 26: 143-114
1998. טקסי מוות באינדונסיה. טבע הדברים 30: 33-4.
1998. ציוניוני דרך. ארץ וטבע י"ג (1): 33-32.
1998. שמורת עין גדי (חלק ב'). טבע הדברים 36: 73-42.
1998. מישורי עשב אין סופיים. מסע אחר 97: 84-93.
1998. תמורות בנופי הארץ במאה העשרים. אצל ברקאי, ג. ושילר א. (עורכים). נופי ארץ ישראל ספר עזריה אלון: 73-59.
2000. אלופי הטיפוס ויעלות החן. מסע אחר 103: 90-98.
2000. החי של ארץ ישראל. מדריך ישראל החדש (למדריך ישראל).
2001. אימוץ אפרוחי תמירון על ידי זוג שחפיות ים. כנס החברה לזואולוגיה 38: 73.
2001. החי בנגב בעבר ובהווה. אריאל 151-150: 86-71.
2001. החי בנגב – בעבר ובהווה. בכנס הר הנגב – חוברת תקצירים.
2002. (עם יוסי אשבול) תמירונים חורגים לאלוהים. מסע אחר 124: 68-62.
2002. "חתול הפרעונים". ארץ וטבע 77: 32-28.
2002. השפעת הציד על עולם החי של ארץ ישראל בין טריסטראם למנדלסון. כנס החברה לזואולוגיה 39: 47.
2002. לתפוס את אפריקה. מטיילים 58: 13-10.
2003. להציל את חומעת האווירון. מסע אחר 137: 109-108.
2003. שינויים ותמורות בעולם העופות של ישראל במאה ה- 20. העזניה 30: 16-37.
2003. מבצע ראם. מסע אחר 146: 80-84.
2004. טעות לעולם חוזרת… אריאל 170: 120-122.
2005. עין גדי שאהבתי. ארץ וטבע 100: 104.
2006. עוד על הספר 'לעצור את הדחפור'. אריאל 173: 106-107.
2006. אהלן לגעדה והוי המלענן. תרבות וספרות עתון הארץ (25.8.2006)
2006. הקול הירוק. תרבות וספרות עתון הארץ (6.10.2006)
2007. שמירת טבע בישראל והגנה על צמחי הבר – על מה ולמה? הקדמה לספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל (כרך א'). רשות הטבע והגנים
2007. צמחיית הכותל. אצל שילר א. וברקאי ג. (עורכים) הכותל המערבי: 165-168. הוצאת אריאל. ירושלים.
2008. פרחי בר מוגנים. הקדמה ל"הספר האדום" – צמחים בסכנת הכחדה: 14-11. הוצאת רשות הטבע והגנים. ירושלים.
2010. היום שבו הרקפת הרימה ראש. בשביל הארץ 35: 13-10.
2010. נוף וטבע בנווה עין גדי. אריאל 191: 63-6.
2010. הרים גבוהים ליעלים. הספר והמדבר בארץ ישראל. דברי הכנס ד-ה: 119-124.
2011. ראשונה בשימור. בשביל הארץ 42: 17-14.
2011. הסיקסק המאמץ. בשביל הארץ 43: 17-16.
2012. ההר הירוק תמיד. בשביל הארץ 50: 39-36.
2014. אלה מסעי טריסטראם. טבע הדברים 221: 26-18.
2014. שינויים ותמורות בעולם העופות. מהדורה אינטרנטית.
2014. בדרך הטבע. בשביל הארץ 62: 28-24.
2014. הידעת עת לדת יעלי סלע? טבע הדברים 226: 95-82.
2014. הסיקסק "השרוני המזויין". טבע הדברים 228: 110-100
2015. כשושנה בין החוחים אצל שחק, ד. 1985. סודות של איריסים: 27-25.
2015. חד קרן – אגדה שהפכה למציאות. טבע הדברים 233: 26-16.
2015. פארק השרון. טבע הדברים 236: 74-62.
2015. הצופית הארץ-ישראלית (ביקורת) טבע הדברים 236: 108.
2015. שמורת נחל עיון ("התנור"). טבע הדברים 238: 50-38.
2016. ציפורים בעמק החולה. אצל ח. עמית נחלים ומים בגליל העליון. יד בן צבי. ירושלים.
2016. סערה בחורשת האיקליפטוס. טבע הדברים 250: 22-14.
2017. "ותור וסיס ועגור". טבע הדברים 262: 28-18.
2017. ייחודן של ימת החולה וביצותיה. אצל גלילי ד. בארץ אהבתו: 31-22. הוצאת מוז"א. תל אביב.
2018. עולם החי של ארץ הקודש במאה ה-19 וה-20 (מטריסטרם עד מנדלסון): 64-41. אצל לשם י. וחובריו: האב ארנסט שמיץ:

פרסומים באנגלית

1966. Galilee Flowers. The Municipality of Haifa.
1968. Israeli Ibex. Animals 11(1): 18-19.
1974. Wetlands and Waterfowl in Isrrael. International Conference on the Conservation of Wetlands and Waterfowl.
1976. The Rehabililitation of the Huleh Reserve. Nature Reserves Authrity
1976. (With Amiran, H. K. and A. Dvir). National Parks and Nature Resseres in Israel. Geography of Israel: 255-273.
1977. (With Mendelssohn H.). Mass Mortality of Birds of Prey Caused by Azodrin, an Organophosphorus Insecticide. Biol. Conserv. 11(3):163-170.
1978. (With Paran Y.). Autumn Migration of Water Birds on the North Coast of Sinai. Poster Presentation in XVII International Ornithological Congres.
1980. (With Zuckerbrot, Y. and U. Safriel). Autumn Migration of Quail at the North Cost of Sinai Peninsula. Ibis 122: 1-14.
1981. The Significance of Clutch-size in Song Birds (Passeriformes). Proceedings. Isr. J. Zool. 30: 100-101.
1981. Population Dynamics of the Graceful Warbler, Prinia gracillis. Proceedings. Isr. J. Zool.: 101
1981. The Forests of Israel at the End of the Ottoman Period. Isr. Land and Nature 6(5): 28-31.
1982. The Fauna of the Holy Land at the Ottoman Period. Isr. Land and Nature 7 (3): 104-110.
1986. Vest-Poket Swamp. Eretz Megazine 1(4): 6-18.
1987. Down among the Sheltering Moringa Tree. Eretz Meg. 2(3): 6-14.
1992. Birds in the Land of the Bible. Palphot.
1992. Vogel im Land der Bible. Palphot.
1992. (With Gorohovski, H.) Crowns of Thorns and Roses. Eretz Meg. 28:6-9; 30.
2002. (With Eshbol, Y.) Birds: High hopes. BBC Wildlife (June): 28-30.
2002. (With Eshbol, Y.) Adoption of Black-winged Stilt by Common Terns. Wilson Bull. 114(3): 409-412.
2018. Geh aus mein Herz und suche Freud Pflanzen und Tiere im Heiligen Land. Gemeindebrief – Stiftungsjournal: 9-13.

עריכה

1975. שמירת טבע בישראל. מחקרים וסקרים מס' 1. הוצאת רשות שמורות הטבע.
1975. זר פרחי בר מוגנים. הוצאת רשות שמורות הטבע
1976. בין שלגי חרמון. ההוצאה לאור – ההוצאה לאור – משרד הבטחון.
1977. שמירת טבע בישראל. מחקרים וסקרים מס' 2. הוצאת רש"ט.
1982. נדידת ציפורים באילת. הוצאת הח.ל.ט.
1982. החיים בחולות – תרגיל בעבודת שדה. הוצאת. החברה להגנת הטבע.
1982. דע את הציפורים (א' +ב'). החברה להגנת הטבע.
1983. הצבוע. החברה להגנת הטבע.
1983. נחל פרת. החברה להגנת הטבע.
1983. צופית. עלון מרכז מידע על ציפורים מס' 1. החברה להגנת הטבע.
1983. הצמחייה הסודנית בישראל. החברה להגנת הטבע.
1984. מגדיר שדה לצמחים של נאת עין גדי. החברה להגנת הטבע.
1984. צופית. עלון מרכז מידע על ציפורים מס' 2. החברה להגנת הטבע.
1984. עקבות בחול. הוצאת. החברה להגנת הטבע.
1984. קרן סרטבה ומדבר שומרון. החברה להגנת הטבע.
2003. חיי הציפורים מאת דיויד אטינבורו. הוצאת מודן